Benyújtották az adócsomagot, az újkeletű alapítványok az adózásban is rendkívüli kivételeket fognak élvezni. Indulhat a vagyonkimentés?

A kormány benyújtotta a friss adócsomagot a parlamenthez. Néhány fontos tételt már kiemelt mai közösségi posztjában Varga Mihály pénzügyminiszter, mi a javaslat egyéb, legalább ennyire figyelemre méltó részeiről számolunk be.

  • Az egyik javaslat szerint a jövőben az örökösök hozzájuthatnak az elhunyt nyugdíjmegtakarítására jutó adóvisszatérítéshez, amennyiben nem tudott rendelkezni adónyilatkozatában az adójáról, például önkéntes nyugdíjpénztár tagjaként. Ilyen esetekben az adóhivatal soron kívüli adómegállapítási eljárásban intézkedik az adó visszatérítéséről. Egy átmeneti rendelkezéssel pedig lehetővé válik, hogy az elhunyt adózó örököse – kérelmére – az elévülési időn belül hozzájuthasson az örökhagyó önkéntes pénztári számlájára, a NYESZ számlájára vagy a nyugdíjbiztosítási számlájára teljesített befizetéseivel összefüggésben keletkezett rendelkezési jogosultság alapján az elhunytat megillető visszatérítendő összeghez.
  • Bizonyára komoly politikai vitákat fog kiváltani annak a tervezett rendelkezésnek az értelmezése, amelynek értelmében a társasági adózás előtti eredmény csökkenthető a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére alapítóként vagy csatlakozóként átadott, az adóévben alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés keretében, továbbá a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százalékával – alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százalékával – közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózási előtti eredmény összegével.

Az adóalap akkor csökkenthető, ha az adózó rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

Teljes cikk:

https://privatbankar.hu/cikkek/makro/a-kormany-meggondolta-magat-megsem-kell-kerekiteni-a-gepjarmuadot.html